Articulos de Mykes

Macromicetos do monte da Picaraña na parroquia de Arcos (Ponteareas, Pontevedra).

Autor: Pérez-Torrón, G., Fernández-Ricón, H. & Castro, M.L., Descarga


Macromicetos no monte de Cotres, parroquia de Arcos (Ponteareas, Pontevedra).

Autor: Fernández-Ricón, H., Pérez-Torrón, G. & Castro, M.L., Descarga


Micobiota autóctona e alóctona: micocenoses, micosocioloxía.

Autor: Castro, M.L., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 268-278.

Autor: Rodríguez-Vázquez, J. & Castro, M.L., Descarga


Ilustración científica no campo da micoloxía.

Autor: Skinner, A., Descarga


Encontros micolóxicos internacionais – 2015.

Autor: Castro, M.L. & Martins, F.X., Descarga