Articulos de Mykes

Algunhas novas contribucións corolóxicas para Galicia recollidas no litoral.

Autor: Requejo, O. & Corral, S., Descarga


Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. atopada no Teixadal de Casaio (Ourense).

Autor: Corral, S. & Rodríguez, H., Descarga


Macromicetos da Reserva da Biosfera Área de Allariz: aportación ao catálogo micolóxico da provincia de Ourense.

Autor: Rivas, M. & Castro, M.L., Descarga


Ascomycetes recollidos no Campus Universitario de Vigo (Pontevedra).

Autor: Pérez-Torrón, G. & Castro, M.L., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 284-289.

Autor: Requejo, O. & Garea, M., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 290-301.

Autor: Corral, S. & Requejo, O., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 302-319.

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga


Tortillas das bruxas, un rexistro etnomixolóxico.

Autor: Requejo, O. & Andrés-Rodríguez, N.F., Descarga


Myxomycetes: un mundo por descubrir.

Autor: Andrés-Rodríguez, N.F. & Requejo, O., Descarga


Vinte e cinco anos de saídas e actividades do Grupo Micolóxico Galego.

Autor: Díaz Núñez, J.A., Descarga


Sobre a participación do GMG no “Multicongreso de Micología 2017” (Potes, España).

Autor: Sahuquillo, E., Prunell, A. & Díaz Núñez, J.A., Descarga


XXV Xornadas de micoloxía do COFPO, 19-24 novembro 2018.

Autor: Andrés-Rodríguez, N.F., Descarga