Articulos de Mykes

Aportación ó catálogo de Myxomycetes de Galicia, IV.

Autor: Cabo Rey, L., Descarga


Boletus persoonii Bon, unha especie rara en Galicia.

Autor: Paz, A., Descarga


Notas teratolóxicas (II). Unha forma anómala de Morchella conica Pers.

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga


Myxomycetes recolectados sobre Eucalyptus globulus Labill en Galicia (España).

Autor: Cabo Rey, L., Descarga


Revisión da micoteca LOU-Fungi: novas aportacións ó catálogo macromicolóxico galego.

Autor: Justo, A. & Castro, M.L., Descarga


Bibliografía fúnxica galega: adicións e correccións.

Autor: Rodríguez-Vázquez, J. & Castro, M.L., Descarga


Antecedentes históricos relativos ó estudio dos Aphyllophorales en Galicia.

Autor: López-prada, M.I. & Castro, M.L., Descarga


Dous Aphyllophorales anamorfos pouco frecuentes topados sobre Eucalyptus en Galicia.

Autor: Lago Álvarez, M. & Castro, M.L., Descarga